Sisältö:

Sisältö:
Tästä keskeltä löytyvät ajatelmat, runot ja omat terveiset

Lopunajat Raamatun valossa... =) Ja Kuinka uskoni säilyy elävänä?


Tämä aihe on vaikea. Ei siitä, miten kaikki tulee lopulta menemään ole Raamatun tutkijoillakaan täysin yhteistä linjaa. Mutta kirjoittelen niistä asioista, jotka ovat minulle auenneet ja mitä itse olen Isosta kirjasta ymmärtänyt.

Raamatun ennustuksista ja profetioista on toteutunut jo n. 80%, ja vain 20% on enää toteutumatta.Lisään tähän Lasse Kujasen raamattutunnin rungon profetioista Raamatussa...
Jumalan valtakunta ei ole sanoissa,
vaan voimassa. ( I Korinttilaisille 4: 20)
RAAMATUN PROFETIOISTA

Raamatussa on ennustetaan kaikkiaan 735 tapahtumaa.
27 % jakeista keskittyy tulevaisuuteen
            593 ennustusta on jo tapahtunut (81%) 
Tapahtuneet ennustukset ovat toteutuneet  tarkasti, kirjaimellisesti.
Raamattu on profetaalinen sana.
Ihmisten profetiat Raamatun mukaan tulee arvostella. (Vajavaisia)
Raamatun profetioita ei tarvitse arvostella.
Esimerkkejä tunnetuista toteutuneista profetioista Jeesuksesta.
Neitseestä syntyminen: Jes.7:14,Matt.1:24-25.
Syntyminen Beetlehemissä: Miika 5:2,Luuk.   2:4-7
Pako Egyptiin: Hos. 11:1, Matt. 2:15
Pyhän Hengen voitelu: Jes. 61:1, Matt. 

Hylkääminen: Jes. 53:3, Joh. 1:11
Tuomitseminen rikollisten kanssa: Jes. 53:12, Luuk. 22:37
Ruumiin keihästäminen rikkomatta hänen luitaan:Sak. 12:10, Joh. 19:37
Hautaaminen rikkaan miehen hautaan: Jes. 53:9, Matt. 27:57-60
Ylösnousemus kolmantena päivänä: Hoos. 6:2, Luuk. 24:46
Esimerkkejä tunnetuista jo toteutuneista ennustuksista Israelista.
Egyptin orjuus: 1. Moos. 15:13
Vapautus Egyptistä: 1. Moos. 15:14
Vankeus Assyriassa: Aamos 5:27, 6:14
Kansan hajottaminen kaikkiin maihin: 3. Moos. 26:33-34, Hes. 12:15
Kansan kokoaminen kaikista maista: Jes. 11:11-12, Sak. 10:9-10
Profetioiden “selkäranka”: Matt. 24-25
“Kaksi ennustusta”
70 jKr. Jerusalem valloitettii

•“Lopunaikaa”

Niille, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan Vapahtajanaan, Hänen takaisin tulo on ilon ja riemun päivä. Silloin kaikki murhe, vääryys ja se, mitä synniksi kutsutaan, lakkaa uskovaisen elämästä.

Jeesus tulee takaisin pilvissä, ei vastasyntyneenä vauvana, vaan kuninkaana. Ne, jotka ovat Hänen omiaan ylöstemmataan maanpäältä. Haudoissa olevat uskovat ovat tässä mukana. Tämän jälkeen paha saa täyden hallintavallan maan päällä.

Linkki toteutuviin ennustuksiin:
http://ennustuksia.com/2013/05/10/40-lopun-ajan-merkkia/ 


Raamattu kertoo, että tulee aika, jolloin ei voida ostaa tai myydä, jollei Pedon merkkiä ( 666) ole laitettu, joka käteen tai otsaan. Tässä linkissä on  tietoa siitä, missä mennään, ja mitä kohden ollaan ihmiskunnassa menossa. Raamattu varoittaa tästä. En tiedä siitä, ovatko uskovat jo ylöstemmattu tässä vaiheessa, kun tämä Pedonmerkki vaaditaan otettavaksi. Raamattu kehoittaa kieltäytymään tästä merkistä, ja huutamaan avuksi Herraa. Hän on luvanut pelastaa ne, jotka Häntä avukseen huutavat.http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/yksilo-taydellisesti-verkossa-antaisitko-istuttaa-ihosi-alle-radiosirun

Raamatussa lopunajoista on kerrottu Danielin kirjassa sekä ilmestyskirjassa sekä Vanhan Testamentin Hesekiel-kirjassa.

Tässä on linkki TV7:n opetukseen Ilmestyskirjasta, tästä meille opettaa; Juha Ketola
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=6707

Ja Jukka Norvanto, opetusta Johanneksen Ilmestyksestä ( Raamattu kannesta kanteen) :http://www.rkk-sansa.net/raamattu-kannesta-kanteen/rkk-ohjelmat?ut[0]=68

Kun näet näiden asioiden tapahtuvan, tiedät että Jumalan Sana (Raamattu) on tosi: (ei aina aikajärjestyksessä)

JOITAIN MERKITTÄVIMPIÄ RAAMATUN PROFETIOITA LISTATTUNA
Jae Teksti Selitys Toteutunut?
Jer.25:11-12 Niin koko tämä maa tulee raunioiksi, autioksi, ja nämä kansat palvelevat Baabelin kuningasta seitsemänkymmentä vuotta. Babylonia hallitsi Israelia 70 v. 609 eKr.-539 eKr.
Naah.3:19 Siinä on tuli sinut kuluttava, miekka on sinut tuhoava.. Auttamaton on sinun perikatosi, parantumaton sinun haavasi. Niiniven tuho 612 eKr.
Jes.45:1 Näin sanoo Herra voidellulleen Koorekselle... ..että ovet hänen edessään avautuisivat eivätkä portit sulkeutuisi.. Koores valloitti linnoitetun kaupungin helposti 539 eKr.
Jes.13:19 Ja Baabelin, valtakuntain kaunistuksen, kaldealaisten ylpeyden ja loiston, käy niinkuin Sodoman ja Gomorran, jotka Jumala hävitti. Babylonian hävitys 539 eKr.
Jer.32:36-37 Mutta nyt sanoo Herra, Israelin Jumala, näin tästä kaupungista, jonka te sanotte joutuvan Baabelin kuninkaan käsiin miekan, nälän ja ruton pakosta:Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista... ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Juutalaisten paluu pakkosiirtolaisuudesta 536 eKr.
Dan.7:23 "Neljäs peto on neljäs valtakunta, joka syntyy maan päälle, erilainen kuin kaikki muut valtakunnat. Se syö kaiken maan ja tallaa ja murskaa sen..." Babylonia, Meedia-Persia, Kreikka/Makedonia, Rooma 753 eKr.-476
Dan.11:3 Sitten nousee sankarikuningas; hän hallitsee suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo. Aleksanteri Suuri 356-323 eKr.
Dan.11:4 Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa ja jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Aleksanteri Suuri kuolee nuorena ja hänen 4 kenraaliansa ottavat vallan 356-323 eKr.
Jes.40:3 Huutavan ääni kuuluu: "Valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Johannes Kastaja 30 jKr.
Mal.3:1 Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte,.. Johannes Kastaja, Jeesus 27-33
Mal.4:5 Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Johannes Kastaja 30
Jes.49:6 ...minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Pelastus Israelista maan ääriin (Jeesus) 30 jKr.
5.Moos.18:15-18 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Mooseksen kaltainen, ihmeitä tekevä, profeetta 30 jKr.
Jes.7:14 Sentähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Jeesus 0
1.Moos.49:10 Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat. Messias Juudan heimosta= Jeesus 0
Miika 5:2 Mutta sinä, Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. Jeesuksen syntymä maan päälle 0
Jes.11:1 Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa.Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki... "vesa" hepreaksi "naser" tarkoittaa "nasaretilaista" 0-33
Jes.9:5 Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Jeesus on Jumala 0-33
Jes.9:6 Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti. Messias oli tuleman Daavidin suvusta 0-33
Jes.4:2 Sinä päivänä on Herran vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto. Jumalan Poika nyt
Jes.42:1-9 Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden... ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät... Jeesus 0-33
Jes.28:16 ...sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun; joka uskoo, se ei pakene. Jeesus on Siionin kulmakivi 0-33
2.Sam.7:12-14 ...korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. ..minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani,... Jeesus, Daavidin jälkeläinen, Jumalan Poika 0-33
Dan.9:24-26 Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa... jne. Messiaan piti tulla v.27 jKr 27-33
Jes.42:1-9 Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin oikeuden... ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan sokeat silmät... Jeesus 0-33
Sak.9:9 ...riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle! Vanhurskas ja auttaja hän on, on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasintamman varsalla. Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin 33
Ps.41:10 Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan. Juudas petti Jeesuksen 33
Sak.11:12-13 "...antakaa minulle palkkani; jollei, niin olkaa antamatta". Niin he punnitsivat minun palkakseni kolmekymmentä hopearahaa. Juudaan palkka 30 hopearahaa 33
Jes.53:3 Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi... hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Jeesus kantoi syntimme 33
Jes.53:7 Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut. Jeesus oli vaiti syytäjiensä edessä 33
Jes.53:9 Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Jeesus haudattiin rikkaan miehen hautaan 33
Jes.53:12 ...sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. Jeesus ristiinnaulattiin rikollisten rinnalle 33
Jes.50:6 Selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä. Jeesusta syljetään ja hakataan 33
Ps.22:1-18 Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? "...he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa." Jeesus ristillä, vaatteiden jakaminen 33
Jes.61:1-2 Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta,... Jeesuksen julistustyö 33
Ps.16:10-11 Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Jeesuksen ylösnousemus 33
1.Moos.12:2-3 Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä Jeesus Kristus 0-
Dan.9:26 Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki,... Temppelin ja Jerusalemin tuho 70 ja 135
Matt.24:1-2 "Ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille: tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta." Temppelin tuho 70
5.Moos.28:49-52 Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maan äärestä lentäen niinkuin kotka, kansan, jonka kieltä sinä et ymmärrä; tuimakatseisen kansan,.. Rooma tuhoaa Israelin 70 ja 135
5.Moos.29:23 ...tulikiven ja suolan, kun koko maa on poltettu, niin ettei siihen kylvetä eikä se kasva eikä siitä ruohonkortta nouse - niinkuin oli silloin, kun Sodoma ja Gomorra, Adma ja Seboim hävitettiin,.. Israelista tulee erämaa 135-1800
Miika 3:12 Siitä syystä, teidän tähtenne, Siion kynnetään pelloksi, Jerusalem tulee kiviraunioksi ja temppelivuori metsäkukkulaksi. Jerusalemin tuho 135
3.Moos.26:31-32 Ja minä muutan teidän kaupunkinne raunioiksi ja hävitän teidän pyhäkkönne... Ja minä hävitän maan, niin että teidän vihollisenne, jotka siinä asuvat, siitä tyrmistyvät. Viholliset asuttavat Israelin 135-
5.Moos.28:64 Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, Juutalaisten maanpako 135-
Dan.9:24-27 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan. Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja. Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään... 490 vuotta vuodesta 457 eKr.(Esra 1:2) =34 jKr. jolloin Jumalan voideltu (Jeesus Kristus) sovitti synnit, HUOM: katso piirros!
457 eKr., 27 jKr., 37 jKr.
Dan.8:14 "Kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näky jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta: pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi?" Ja hän sanoi minulle: "Kahtatuhatta kolmeasataa iltaa ja aamua; sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa". 457 eKr:sta 2300 v.=v.1844 jolloin Jeesus aloittaa toimituksen taivaallisen temppelin "kaikkeinpyhimmässä" (syntien tutkinta ja poistaminen) HUOM! Tämä tulkinta on kyseenalainen! 1844
Ilm.17:3-6 ...Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus: "Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti" ..Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä... Katolinen kirkko, inkvisitio 300-
Ilm.17:3-15 Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu...Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa... Rooman ja Paavin valta, uusi Rooma (EU), maailma jaetaan 10:een osaan... 538-1798(profetoidut 1260 vuotta), 1967-,?
Ilm.13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa... USA:n nousu v. 1798, kristillinen alku, myöh. Saatanan "äänitorvi"...HUOM: Monikerroksinen toteutuminen osittain 1798
Jer.32:37 Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani karkoitan, ja palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Juutalaisten paluu maahansa 1800-
Jes.41:12-14 Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelivat; tyhjiin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat. Israelin sotamahti 1960-
Aam.9:11 Sinä päivänä minä pystytän jälleen Daavidin sortuneen majan ja korjaan sen repeämät ja pystytän sen luhistumat, ja rakennan sen sellaiseksi, kuin se oli muinaisina päivinä... Israelin jälleenrakennus 1948-
Hes.36:11 Ja minä lisään teille ihmisiä ja karjaa runsaasti, ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmälliset. Minä teen teidät asutuiksi, niinkuin olitte muinaisina päivinänne.. Israelin vauraus 1948-
Jes.41:18-20 Minä puhkaisen purot kalliokukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin; minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi. Minä kasvatan erämaahan setripuita, akasioita, myrttejä ja öljypuita;.. Puut viheriöivät jälleen Israelissa 1948-
Jes.27:6 Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä. esim. Jaffa-hedelmät 1980-
Miika 4:1 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat. Jerusalemista pyhiinvaelluskohde nyt
Hes.29:15 He (Egypti) tulevat olemaan vähäpätöisin valtakunnista, eivätkä enää kohoa kansakuntien ylitse. Minä vähennän heidät niin, etteivät he enää kansoja vallitse. Egypti ei enää hallitse kansoja 1967 jne.
Sak.8:7-8 Katso, minä olen vapauttava kansani auringon nousun maasta ja laskun maasta. Ja minä tuon heidät asumaan Jerusalemin keskelle. Juutalaisten paluu Jerusalemiin 1967
Jes.51:3 Niin Herra lohduttaa Siionin, lohduttaa kaikki sen rauniot, hän tekee sen erämaasta kuin Eedenin ja sen arosta kuin Herran puutarhan... Israelin aavikot puutarhoiksi nyt
Jes.43:5-6 Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä.. Juutalaiset palaavat maailman ääristä 1990-
Sak.12:1-5 Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä.. Jerusalemista kansainvälinen ongelma 1900/2000
1.Moos.15:18 Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton, sanoen: "Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan, Egyptin virrasta aina suureen virtaan, Eufrat-virtaan saakka: Juutalaisille oma valtio 1948 (osittain)
1.Moos.28:14 ...ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Juutalaisten maailmanlaajuinen vaikutus, Jeesus, kristinusko 33, 1900-
Jooel 3:2 minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani Israelin maan jakaminen 1900/2000
1.Moos.15:5 Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". Juutalaiset, Arabit, jne. nyt
Matt.24:14 Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu. Evankeliumi kaikkeen maailmaan hyvin pian
Ilm.11:9-10 Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää,... Samanaikainen näkeminen (TV, internet) 1930-
Sak.14:12 ...niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Kemialliset aseet nyt
Sak.12:4 Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella. Kemialliset aseet nyt
Ilm.16:12 Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Turkki on rakentanut patoja niin että he voivat sulkea veden tulon sekä Eufratiin että Tigrisiin. 2000
1.Tess.2:3 Sillä se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi,.. Kristikunnan luopumus nyt
Jes.24:5-6 Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat.. Saastuminen, kasvihuoneilmiö 1900/2000
Ob.9-10,18 Jaakobin heimo on oleva tuli ja Joosefin heimo liekki, mutta Eesaun heimo kuin olki, ja ne polttavat sen ja kuluttavat sen; eikä jää pakoonpäässyttä Eesaun heimosta. Sillä Herra on puhunut. Eesaun heimo (Palestiinalaiset) tuhoutuvat Israelin iskussa ?
Hes.25:13 ...sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä ojennan käteni Edomia vastaan ja hävitän siitä ihmiset ja eläimet. Teemanista lähtien minä panen sen raunioiksi... Palestiina ja Jordania tuhoutuvat ?
Sak.12:6 Sinä päivänä minä teen Juudan sukuruhtinaat ikäänkuin tulipannuksi puitten sekaan ja ikäänkuin tulisoihduksi lyhteitten sekaan, ja he kuluttavat oikealta ja vasemmalta, kuluttavat kaikki kansat yltympäri. Israelin rajanaapurit tuhoutuvat ?
Jes.17:1 Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi. Damasko (Syyriassa) tuhoutuu ?
Jooel 3:19 Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassansa. Egypti, Palestiina/Jordania muuttuu asumattomaksi erämaaksi ?
Jes.13 Ennustus Baabelista... He tulevat kaukaisesta maasta, taivaan ääristä, Herra ja hänen vihansa aseet, hävittämään kaiken maan. USA tuhoaa Irakin köyhdytetyllä uraanilla 2003
Hes.38 ...ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla: suuri joukko, lukuisa sotaväki. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun Venäjä arabiliittolaisineen hyökkää Israeliin ?
1.Tess.4:17 ...sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin... Seurakunnan ylösotto, tempaus ?
Ilm.3:10 ...ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Seurakunnan ylösotto (ennen ahdistuksen aikaa) ?
1.Kor.15:52 ...emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa; sillä pasuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Seurakunnan ylösotto, kuolleiden ylösnousemus ?
Matt.24:40-41 Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Seurakunnan ylösotto, =tempaus ?
Dan.12:1-2 Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Seurakunnan ylösotto, kuolleiden ylösnousemus ?
Dan.12:1 Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Ennennäkemättömän ahdistuksen aika ?
2.Tess.2:9-12 tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä... Antikristus, poliittinen, valtiollinen, taloudellinen ja sotilaallinen johtaja ?
Dan.8:23-24 ...nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan... Antikristus LUE LISÄÄ ?
Ilm.13:5 Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. Antikristus hallitsee n. 3,5 vuotta ?
Ilm.13:12-15 Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa... väärä profeetta = Antikristuksen ”propagandamininisteri” tai ”viestintäjohtaja” ?
Ilm.13:16-17 Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Kaikki pakotetaan ottamaan “uusi elektroninen raha”, implantti joka laitetaan käteen tai otsaan. Teknologia jo olemassa
Ilm.17:6 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Antikristus polttaa Vatikaanin ?
Sak.13:9 Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. 2/3 osaa israelilaisista kuolee ?
Ilm.9:15 Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. 1/3 osa maailman ihmisistä kuolee ?
Ilm.9:16 Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin niiden luvun. 200 miljoonan armeija (Kiina) on jo todellisuutta 2000
Ilm.8:7 ...niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. alkuseurakunnan paikalliset vainot
LUE LISÄÄ
33-122
Ilm.8-9 ...niin heitettiin mereen ikäänkuin suuri, tulena palava vuori; ja kolmas osa merta muuttui vereksi, ja kolmas osa luoduista, mitä meressä on ja joissa henki on, kuoli, ja kolmas osa laivoista hukkui Yleinen vaino Roomassa LUE LISÄÄ 122-300
Ilm.8:10-11 ...niin putosi taivaasta suuri tähti, palava kuin tulisoihtu, ja se putosi virtoihin, kolmanteen osaan niistä, ja vesilähteisiin. Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt. Väärä paimen, Paavi, turmelee puhtaan evankeliumin... LUE LISÄÄ 300-
Ilm.16:8 Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon, ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella... Ankaraa hellettä ?
Ilm.14:1-5 ...eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. 144000 juutalaista julistavat Jumalan sanaa tempauksen jälkeen ?
Sak.8:22 Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaotia, etsimään Herran mielisuosiota. Monet menevät Jerusalemiin etsimään Jumalaa nyt (osittain)
Sak.12:10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti... Juutalaiset ottavat vastaan Jeesuksen ?
Jooel 2:31 ...aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Pimeys, verenpunainen kuu ?
Jes.24:23 Ja kuu punastuu, ja aurinko häpeää, sillä Herra Sebaot on kuningas Siionin vuorella... Punainen kuu, pimeys ?
Jes.5:30 Se ärjyy sille sinä päivänä, niinkuin meri ärjyy. Silloin tähyillään maata, mutta katso, on pimeys, on ahdistus, ja valo on pimennyt sen synkeyteen... Pimeys ?
Sak.14:5-6 Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi. Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. Pimeys, Jeesus tulee Pyhiensä kanssa ?
Mark.13:24-26 Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Pimeys, Jeesuksen paluu ?
1.Tess.5:3 Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Rauhan aikaan yhtäkkinen turmio ?
Ilm.16: Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Vuoret laskevat ?
Miika 4:1,7 Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista... Jerusalem ainoa vuori ?
Ilm.20:4,6 ...ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. 1000-vuotinen valtakunta ?
Jooel 3:18 Sinä päivänä vuoret tiukkuvat rypälemehua, ja kukkulat vuotavat maitoa; kaikissa Juudan puronotkoissa virtaa vettä, ja Herran huoneesta juoksee lähde... 1000-vuotinen valtakunta ?
Jes.65:17 Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta,... Uusi taivas, uusi maa ?
Sak.14:7-8 Se on oleva yhtämittaista päivää - Herralle on se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata. Sinä päivänä elävät vedet virtaavat Jerusalemista... Uusi maa ?
Ilm.21 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta... Uusi taivas, uusi maa jossa ei merta, Uusi Jerusalem ?
Jer.4:20-31 Minä katselin maata, ja katso, se oli autio ja tyhjä, ja taivasta, eikä siinä valoa ollut. ..ja katso, ei ollut yhtään ihmistä... Sillä näin sanoo Herra: Koko maa tulee autioksi, vaikka minä en siitä peräti loppua tee. Maa on autio ja tyhjä ?
Jes.24:19-20 Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu ja hoipertelee niinkuin juopunut,.. Raskaana painaa sitä sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Maa tuhoutuu ?
2.Piet.3:10 Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Maa tuhoutuu tulessa ?

 Tunnettu saarnaaja David Wilkersson sai Jumalalta näyn. Tässä otteita siitä.

3. David Wilkerssonin "Näky"-kirjan tiivistelmä:
David Wilkerson: kirja "Näky". Jeesus tulee pian takaisin.
Maailman kuuluisa evankelista David Wilkerson näki Jumalan lähettämän näyn huhtikuussa vuonna 1973. Näky käsitteli viittä traagista onnettomuutta. Wilkerssonille annettiin näky lopun ajoista rukouksessa. Wilkerson kertoo: " Aluksi en tahtonut uskoa sitä, mitä näin ja kuulin. Näyn sanoma oli liian pelottava, liian paljon Ilmestyskirjaa muistuttava, liian huolestuttava minun materialistiselle mielelleni. Mutta näin sen uudelleen yö toisensa jälkeen,,, Jumala on neuvonut minut puhumaan kuuluvasti. Olen koetellut näkyäni Jumalan sanalla, ja raamatunkohdat vastaavat sen sanomaa. Toiset tapahtumista on kauempana. Mutta uskon, että kaikki mainitut tapaukset toteutuvat tämän sukupolven aikana."

 tappiota. Melkein kaikki mikä vaikuttaa talouselämään, näyttää synkältä. Lama alkaa paikoittain- mutta vaikuttaa lopulta kaikkeen teollisuuteen.
Poimintoja ennustuksista..  
1) Taloudellinen sekasorto. Romahdus tulossa. Edessämme on maailmanlaajuinen taloudellinen sekasorto. (Tämä oli näystä selvin.) Yhdysvaltain dollari ei ole ainoa joka heikkenee, vaan myös muut maailman valuutat ovat samassa asemassa. Näyssä taloudellinen sekasorto iskee ensiksi Eurooppaan, sitten Japaniin, Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja ennen pitkää muihinkin maihin. Autoteollisuus kärsii tuolloin pahoja

 
Näyssä Wilkerson näki, että kaikki maailman rahajärjestelmät vaaditaan järjestettävän uudelleen yhtenäiseksi järjestelmäksi. (Anne: NWO). Wilkerson uskoo, että syntyy uusi Rooman valtakunta. Sieltä nousee maailmaan sellainen johtaja joka luo järjestyksen. Luodaan "kävelevä luottokortti" järjestelmä (Anne: ihonalainen RIF-mikrosiru ). Näkymättömät numerot piirretään otsaan ja kyynervarteen. Merkki vaaditaan kaikilta, eikä kukaan voi ostaa tai myydä ilman tätä näkymättömästi (numero näkyy fotoskoopissa.) tatuoitua numeroa. Kehitetään jonkinlainen yleismaailmallinen
luottokorttijärjestelmä (virtuaaliraha ”bicton”) ja kansakunnat voivat käyttää paljon luottoja hyväkseen.

Wilkersonille näytetään, että taloudelliset pysähdykset ja sekasorto aiheuttaa ihmisillä hätää ja kärsimystä. Itsemurhat lisääntyvät.

Tulossa oleva taloudellinen sekasorto johtaa syytöksiin ympäristönsuojelijoita vastaan, koska nämä arvostelevat teollisuusyrityksiä. Näyssä näytetään, että myönteinen ajattelu ilman Jumalaa omalla tahdon voimalla lisääntyy. Tulee positiivisen ajattelun

guruja ja puolesta puhujia.

60-luvun mellakat ja mielenosoitukset ovat historiaa, mutta näyssä näytetään toinen aalto. Taloudellinen epävarmuus synnyttää uusia mellakoita, mielenosoituksia ja epäjärjestystä kansalaisten keskuudessa. Sosiaalisia uudistusohjelmia joudutaan supistamaan; vähemmistöryhmät kärsivät eniten.

2) Rajut säämuutokset ja maanjäristykset tulevat rikkomaan ennätyksiä ympäri maailmaa. Maailma saa todistaa suurten kärsimysten alkuvaiheita, jotka historian rajuimmat säänmuutokset, tulvat ja hirvittävät onnettomuudet ovat aiheuttaneet. Sellaisia ei ole vielä koskaan ennen nähty.

- Maanjärsityksiä mm. Yhdysvalloissa. - Nälänhätä tulossa. Tulee katastrofi vuosia, jolloin kuivuus, tulvat ja muut säästä johtuvat onnettomuudet vievät mennessään suuria määriä maailmanravintovarastoista. Lumettomat talvet on tulossa, kuivuutta,tulvia,,, Maapallon väkiluku kasvaa nopeammin kuin ruokavarastot. Hirmumyskyt, pyörremyrskyt ja raemyrskyt lisääntyy ja niitä esiintyy yhä useammin aiheuttaen tuhojaan. Maanpurkaukset, veri-ja kuusumu, kosmiset myrskyt- nämä ja monet muut tapahtumat saavat monet ihmettelemään. Usva, joka leijuu maailmankaikkeudessa, muuttaa kuun punaiseksi ja saa aikaan pimeitä aikoja maapallolla - melkein kuin aurinko lakkaisi paistamasta.

Luonto villiintyy yhä rajummin seuraavan vuosikymmenten aikana. Luonto menettää tasapainonsa ja säätä on vaikeampi ennustaa. Äkillisiä myrskyjä esiintyy varoittamatta. Eteläisimmät alueet ovat ennätyksellisten kylmien aaltojen kourissa ja pohjoisemmat seudut joutuvat kokemaan erikoisen kuumia aaltoja. ( Anne: Kuten Suomen hellekesät ja pakkastalövet viime vuosina -11-12 ). Kulkutaudit puhkeavat eri puolilla maailmaa esityisesti Intiassa, Pakistanissa (Anne: aids, ebolavirus, hullunlehmäntauti, lintu- ja sikainfulenssa jne.),,,

3) Saastan tulva. Moraalinen romahdus on tulossa. Wilkerson näkee, että himon demoninen henki pyyhkii yli monien kansojen tuoden mukanaan alastomuutta, turmeltuneisuutta ja saastan tulvaa. Wilkeson näkee alastomuuden lisääntyvän televisiossa, lehtikioskeilla, yms. informaateissa. Hän puhuu homoseksuaalisesta epidemiasta. Hän näkee näyssä massahomoseksualismin leviävän sekä poikkeavien seksuaalirikosten tulevan yhä tavallisemmaksi ja paheellisemmiksi. Lankeaminen lisääntyy. Miehen ja vaimon vaihto lisääntyy ja suuret määrät nuoria elää yhdessä
menemättä naimisiin. Hän näkee, että moraalittomuus johtaa rakkauden kylmenemiseen. Aistillisia nautintoja rakastavia on paljon enemmän kuin niitä, jotka rakastavat Jumalaa.
Näyssä näytetään joidenkin pappien lankeavan seksuaaliseen siveettömyyteen (Anne: vert. pedofiliatpaukset). Osa papeista "pehmenee" avioeroille. Pappien keskuudessa paljolti kaksinaismoralismia. Tulee juoruja, vääriä oppeja, Pyhän Hengen laiminlyöntiä, valheellinen Jeesus-liike sekä oikean Jeesus-liikkeen uudestisyntyminen.

4) Tulevaisuuden nuoriso-ongelma nro yksi on se, että lapset vihaavat vanhempiaan ja nousevat vanhempiaan vastaan. Teini-ikäisten alkoholismi lisääntyy, kapinaa hengellistä tyhjyyttä vastaan,,, Miljoonat viattomat lapset tulevat kaltoin kohdelluiksi vanhempiensa avioeron tähden.

5) Wilkerson näkee vainoamisen. Wilkerson näkee vuonna 1973 tulevaisuudessa syntyvän maailman ylikirkon, joka koostuu vapaista, ekumeenisita protestanteista ja roomalaiskatolisesta kirkosta, jotka muodostavat keskenään poliittisen liiton. Wilkerson näkee tämän antikristilliseksi. Tämä voimakas kirkkounioni on mukana monissa
toiminnoissa. Näky kertoo, että ylikirkko toivottaa homoseksuaalit tervetulleiksi ja he puolustavat homoseksuaalisuutta (Anne: esim. Suomen ev. lut. kirkko). Heitä aletaan vihkimään kirkon virkoihin. Tulee alastontanssia ja okkultismia kirkkoon, jotka superkirkko hyväksyy. Vastapainoksi syntyy ”Yliluonnollinen kirkko”,jonka muodostavat todelliset Jeesuksen Kristuksen seuraajat. Heitä liittää yhteen Pyhä Henki, luottamus Kristukseen ja Hänen sanaansa.


Lopun aikoina kristillinen kasvatus turmeltuu, Jeesus- vallankumous "hapantuu", tulee liike, joka vihaa Kristusta, ja hengellistä herätystä rauta- ja banbuesiripun takana. Vuonna 1973 Wilkersonille näytettiin Neuvotoliiton romahtaminen.

Paljon tulee tapahtumaan ja kristityn pitää seurata merkkejä, jotta olisi valmis kun Herra tulee. Kaikenlaiset maalliset kiusaukset tulevat viettelemään kristittyjä siinä missä muitakin. Osa kristityistä tulee hengellisesti laiskoiksi, joka aiheutuu rikastumisesta. Jumalan sanan äärelle ei enää hakeuduta, vaan pikemminkin television ääreen tms.
Välipitämättömyys lisääntyy joka asiassa.

Jumalan sanat pelottaville ajoille on, ettei kristityn tarvitse pelätä, sillä JUMALALALLA ON KAIKKI HALLINNASSA! "Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröit minut pelastuksen reimulla." (Ps.32:7)

David Wilkerson "Näky" 1974 Päiväosakeyhtiö, 5.painos Gummerus Jyväskylä
2001.
...................................................................................

Reijo Telerannan blogista seuraavaa...

Hätkähdyttävän tarkka profetia on toteutumassa

Kenraali William Booth Varovainen laittaisi tuollaisen otsikon perään kysymysmerkin. Luettuani William Boothin hieman ennen kuolemaansa saaman profetian toistamiseen vaihdoin kysymysmerkin mielessäni useaksi huutomerkiksi. Kumman sinä profetian luettuasi lisäisit otsikon perään?

Pelastusarmeijan perustaja William Booth eli vuosina 1829 - 1912. Kyse ei siis ole mistään viime vuosikymmeninä kirjatusta profetiasta. Maailma, jossa William Booth eli, oli aivan erilainen kuin omamme. Kirkot ja seurakunnat olivat vahvoja, elämä yksinkertaista ja karua, avioerot ja kirkosta eroamiset lähes tuntemattomia ja tekniikka lapsenkengissä.

Nykyajan elämästä tiedotusvälineineen ja internetteineen ei tuolloin osattu vielä edes unelmoida. Silti William Boothin profetia meidän aikaamme kuvatessaan osuu maaliin samanlaisella hätkähdyttävällä täsmällisyydellä kuin Paavalin profeetalliset sanat Timoteukselle (2. Tim. 3:1-4). Molempia lukiessa tuntuu kuin silmäilisi päivittäistä uutisvirtaa.

Tällainen on maailma ”päivää ennen Jeesuksen tulemusta”

William Boothin profetiassa, jossa hän kuvaa maailmaa ja kristikunnan hengellistä tilaa ”päivää ennen Jeesuksen tulemusta”, on kuusi kohtaa:

1. Noina aikoina politiikka ei tunne eikä tunnusta Jumalaa. Koko läntisen maailman virallinen valtiopolitiikka on sellaista, että hallinnon eri tasoilla ei enää pelätä Jumalaa. Eurooppaa hallitsee uusi poliittisten johtajien sukupolvi, joka ei pienessäkään määrässä ota päätöksissään huomioon Jumalaa.

2. Silloin julistetaan taivasta ilman helvettiä. Tulee päivä, jolloin tapahtuu suuri irrottautuminen siitä, mitä Raamattu nimittää täyden totuuden evankeliumiksi. Silloin Raamatun profetian mukaisesti saarnataan korvasyyhyyn. Kuulijat määräävät, mitä saarnatuoleista julistetaan: ”Puhukaa lempeitä, makeita sanoja. Puhukaa taivaasta, jättäkää meidät vapaiksi, jotta emme joutuisi rasittumaan, kun saarnaatte helvetistä.” (2 Tim.4:3)

3. Tuolloin kristikunta on täynnä anteeksiantamusta ilman parannuksen tekemistä. Kristikunnasta katoaa se Raamatun oppi, että anteeksisaamista ei voi olla ilman parannuksentekoa synnistä. (Luuk.13:3, 15:10, Ap.t.2:38)

4. Päivinä ennen Jeesuksen tuloa monet ovat täynnä pelastusiloa, vaikka eivät ole uudestisyntyneet ylhäältä (Joh.3:3-8).

5. Noina aikoina tulee olemaan paljon uskontoa ilman Pyhää Henkeä (2 Tim. 3:5).

6. Kristikunta elää ikään kuin ilman Kristusta. William Booth kiteyttää asian: ”Kristus ei ole siellä, missä veri ja tuli eivät ole voimassa - kieltäkää noista sanoista toinen, ja teillä on kristillisyyden muodot, mutta teillä ei ole Kristusta." (Matt.10:33, Luuk.9:26, Luuk.12:49, 1 Kor.1:21-24, 1 Kor.2:2)

(Kuuden kohdan perässä olevat raamatunkohdat ovat minun lisäämiäni. Laitoin ne helpottamaan profetian koettelemista Raamatun tekstillä)

Mistäkö William Boothin profetia nousi juuri nyt mieleeni?

Seurasin televisiosta Helsingissä Narikkatorin kupeessa sijaitsevan Kampin kappelin vihkimistä. Väkeä oli paikalla runsaasti piispasta tavallisiin kaduntallaajiin. Puheita ja rukouksia kuultiin paljon. Yksi oli kuitenkin joukosta poissa. Hänen nimeään ei mainittu kertaakaan. Kirkon Herraksi ja seurakunnan pääksi sanottu Jeesus oli siivottu syrjään.

Jumalasta puhuttiin niin yleisellä ja väljällä tasolla, ettei oikein saanut tolkkua, minkä uskonnon jumalakäsityksestä oli kyse. Kappeliinkin mennään kuulemma lähinnä hiljentymään, rauhoittumaan ja kohtaamaan oma itsensä. Vihkitilaisuuden puheiden perusteella turistien vetonaulaksi jo nyt muodostunut kappeli vaikutti jonkinlaiselta kristillisellä uskonnollisuudella höystetyltä humanistisen ihmiskeskeisyyden ja uskontojen välisen dialogin temppeliltä.

Tuo ei suinkaan ole ainoa tapahtuma, joka kertoo William Boothin profetian toteutumisesta. Yhä enemmän kuulee julistusta ilman Jeesusta. Tarjolla on armoa ilman parannuksentekoa ja Jumalan rajatonta rakkautta ilman Jeesuksen sovitustyötä. Kulttuurikristillisyyttä ilman parannuksentekoa, Jeesuksen seuraamista ja hedelmän tuottamista.

Raamattu ilmaisee asiat toisin. Sen mukaan hienoimmatkaan Jumalalle kohdistetut rukoukset eivät ilman Jeesusta kohoa kappelin kattoa korkeammalle. Ilman Jeesusta me tosiaankin jäämme kohtaamaan vain oman itsemme, oman raadollisuutemme ja epätoivomme. Ja sen mitä siitä seuraa, kertovat aikamme masennus-, väkivalta- ja itsemurhatilastot.

Haalea kristillisyys vaikeuksissa?

Kirkkojen erotilastoja ja monelta taholta tulevia uutisia katsellessa syntyy vaikutelma "haalean kristillisyyden" (Ilm.3:15-16) kasvavista vaikeuksisa. Hengellisellä kentällä tilanne on kärjistymässä.

Jumalan kieltäjät käyvät entistä äänekkäämmiksi ja aggressiivisemmiksi. Jeesuksen omaksi Vapahtajakseen ja Raamatun Jumalan sanaksi tunnustavat löytävät toisensa ja pitävät entistä enemmän yhtä jopa yli kirkkokuntien ja seurakuntien rajojen. Väliin jäävä suuri kulttuurikristittyjen ja tapakristittyjen joukko joutuu joko vetäytymään entistä näkymättömämmäksi tai valitsemaan puolensa.

Jeesus puhuu suolan muuttumisesta mauttomaksi (Luuk.14:32) . Mauton suola on elämään ja ympäristöön vaikuttamatonta uskonnollisuutta. Makunsa säilyttävä suola tekee jatkuvasti parannusta, pitää kiinni Jumalan sanasta ja pyrkii elämään sen mukaan. Eräs mainio opas tällaiseen opetuslapseuteen on tänä vuonna ilmestynyt John Burken kirja Mielen muutos. Erinomaisesti kirjoitetusta kirjsata kerrotaan Valintaoppaan sivuilla enemmän.

Ja miten kävi Jeesuksen vertauksessa makunsa menettäneelle suolalle, joka ei tee parannusta? Se joutui heitetyksi pois kasvattamaan uskostaan luopuneiden, seurakunnista eronneiden ja Jeesuksen tarjoaman pelastuksen hylänneiden tilastoja.
Jeesus vastasi: "Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten kuin minun kauttani. (Joh.14:6)

”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla." (Ap.t.4:12)
Tätä mitä luet, ei tarvitse pelätä, mutta se on hyvä tiedostaa, ja rukoilla sitä, että saisi itse pysyä elävänä ja valvovana kritittynä, joka on hereillä Herransa saapuessa

Kuinka hoitaa uskonelämää? Ja kuinka uskonelämä pysyy elävänä?

Ihan ensiksi rohkaisun sana. Meidän tehtävämme ja osuus on uskonelämässä olla lapsen kaltaisessa asemassa suhteessa Taivaalliseen Isäämme. Meidän tehtävämme on pysyä Hänessä Sanaa tutkien ja kuunnellen, ja rukoillen sekä olemalla yhteydessä muihin uskoviin. Ja vaikka emme aina näin jaksaisikaan tehdä, Hän on luvannut pitää meistä huolen. Kun me "riipumme" Hänessä kiinni, hän on luvannut pelstaa meidät. Edellä kerrottuun liittyvä linkki tässä:
Jeesuksen pitkä perjantai ja pääsiäinen antavat toivon; Siis
Älä luovuta!http://splashurl.com/mkxhlltHaluan jakaa kannassanne innostavan linkin Jumalan läsnäolosta, kannattaa katsoa!
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=31650

Tähän kysymykseen törmää jokainen uskova jossain vaiheessa. Pirkko Jalovaaralla on aiheesta hyvää opetusta. Siitä enemmän seuraavassa linkissä:
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=19809 
* Uskonasiat vaativat panostusta, se mihin panostaa ja keskittyy, se lisääntyy. Eniten uskosta saa silloin, kun panostaa siihen täysillä. Kaikki mikä liittyy uskonasioihin lähtee siitä, että rakastaa Jumalaan ja siitä, että on saanut kokea omassa elämässään todeksi Jumalan rakkautta, apua ja huolenpitoa. Ja vaikket vielä tuntisi Jumalaa, toimii tämä sinunkin kohdallasi. sillä Jumala ei muutu ja Häneen voi luottaa.


Jos pähkäilet sen kanssa, että kasvu kristittynä on hidasta, mietipä esim. Jeesusta. Hän eli n. 30- vuotiaaksi, mutta Hänen toimintakautensa oli vain kolme vuotta. Mitä suurempi tehtävä on luvassa sinulle, sitä kauemmin Jumalalla vie valmistaa sinua siihen.

Hyvää opetusta Jumalan Pyhästä Hengestä Aili Heinoselta:
http://www.tv7.fi/vod/player/?program=12557


Raamatussa on tiettyjä periaatteita, jotka pätevät tähänkin. Se mitä kylvää, sitä niittää. Ja koska Jumala on herrasmies, hän ei tule väkisin kenekään elämään, Hänet tulee sinne kutsua. Silloin Hän tulee ja aterioitsee hänen kanssaan. "Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä." (Jaak. 4:8.) Kun otat askeleen kohti Jumalaa, Hän tulee sinua kaksi askelta vastaan. Jumala on erittäin hienotuneinen, ja Hän odottaa aina kutsuasi ja lupaasi saada toimia.


* Olen huomannut, että kannattaa rukoilla paljon, ja kaikenlaisia asioita peräksiantamattomasti. Jumala vastaa rukouksiin. Jopa mahdottoman tuntuisissa tilanteissa voi saada ihmeellisiä vastauksia. Järjestän kampanjoita tärkeiden rukousasioiden tiimoilta. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkan rukousta, kunnes saan vastauksia näihin asioihin. Tällöin kirjoitan rukouspyyntöjä ympäri seurakuntia. Tämä systeemi on hyvä ja se toimii. Rukoillessa on hyvä muistaa, että rukousten tulee olla sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa. Silloin Jumala on luvannut vastata meille.

Rukoillessa kannattaa vedota Jumalan omaan Sanaan, sillä Hän toimii aina sen pohjalta, ja vastaa sen toteutumisesta.


* Kuuliaisuuden tie on myöskin tärkeä. Jumalan tahdon löytää Raamatusta, ja Hän opettaa noudattamaan sitä, jos sitä Häneltä pyytää. Tämä ei ole mitään sellaista hampaat irvessä yrittämistä, vaan kannattaa ajatella suhdetta Jumalaan kuin suhdetta rakastavaan isään. Jumala on voimallinen muuttamaan sydäntäsi ja ajettelumaailmaasi niin, että sinulle tulee sisäinen halu elää Hänen Sanansa mukaan. Tässä tulee Pyhä Henki kaveriksi ja neuvojaksi. Usko on hyvin yksinkertaista, se on sinun ja Jumalan välinen rakkaussuhde. Ja muuten rukous on tosi yksinkertainen asia, sillä se on aivan tavallista puhetta ja asioiden kertomista, kiittämistä, kohteena on tällöin ihmisen sijasta Jumala. Jumalalle voi kertoa kaiken, pettymykset, vihan, ilon jne. Jumala kestää kiukuttelunkin, ja Hänelle saa osoittaa muunkinlaisia tunteita kuin positiivisia.
Pyydä Jumalaa näyttämään sinulle oma palvelutehtäväsi

Se on tärkeätä, että rukoilet ja löydät oman tehtäväsi seurakunnassa ja omassa elämässäsi. Se tuo mielekkyyttä uskonelämääsi ja pitää sinut virkeänä. Johanneksen evankeliumi:7:38 Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."
 Lisään linkin Tv7:n Salme Blomsterin opetukseen aiheesta:
  Vinkkejä Raamatun tutkimiseen ja lukemiseen:
Minulla on ollut ongelmaa arkena Raamatun lukemisen ajoittamisen kanssa.Aamuisin tuntui siltä, että silmät olivat niin solmussa, ettei lukemisesta tullut mitään. Ja iltaisin taas olin niin töistä väsähtänyt, etten jaksanut tarttua kirjojen kirjaan. Sitten rukoilin ja sain idean, että kuuntelen Raamattua netin kautta aamuisin, samalla kun teen aamurutiineja. Nyt olen alannut kuuntelemaan Jukka Norvannon opetuksia: Raamattu kannesta kanteen. Tämä on varsinainen löytö. Useat minulle vaikeaselkoiset Raamatunjakeet ovat alkaneet avautua.


Varoitus taistelulajeista Aili Heinosen ohjelmassa Reunalla:

Kannattaa opetella tuntemaan Jumalan voima
Kirjaviisaus ei paljoa lämmitä, jollei Jumalan Sana saa toteutua käytännössä.  On tarpeellista tuntea kirjoitukset, mutta ilman Jumalan voimaa, se on sanojen helinää. Tästä on eriomainen opetus Tapani Suonnolla One Way Missoin toiminnanjohtajalla. Liitän linkin tähän:http://www.tv7.fi/vod/player/?program=22663
 Jos haluaa todella elää elävää uskoa todeksi, siihen tienä on erottautuminen Jumalalle ja ajan viettäminen hänen seurassaan rukoillen ja Sanaa tutkien. Kirjassa; "Matka ihmeisiin" kerrotaan tästä ihan askel askeleelta. Kirjan tiedot löytyvät blogistani kohdasta: erityisen hyviä kirjoja, helmiä.
Älä pelkää erämaakausia
Joskus Jumala saattaa viedä uskovan hegelliseen erämaahan, vaikka vaelluksessa ei olisi mitään vikaa. Tuntuu, että Jumala on hiljaa ja koet olevasi hengellisesti sivussa. Jumalalla on tiettyjä kasvatusperiaatteita. Erämaassa hengelliset juuret kasvavat syvempään Sanaan. Monet Jumalan suurmiehet vietiin erämaahan, jotta Jumala vosi sen kautta opettaa heitä. Jumala kasvattaa erämaassa luottamaan Sanaansa. Jos mietimme Jeesusta, Moosesta tai Joosefia, heidän elämänsä käänteentekevät tapahtumat ovat saaneet alkunsa erämaasta. Mooses sai Jumalalta erämaassa 10 käskyä. Eräs autiomaata tarkoittava sana tarkoittaa myös sanaa:" Paikkaa, jossa Herra puhuu".
                                   
Jos haluat elää lähellä Herraa, älä pelkää
koettelemuksia. Vaikka ne näyttävät pelottavilta, ne on jo voitettu Golgatalla, ja Jumala antaa sinulle viisautta selvitä niistä. Niiden läpikäyminen vain kirkastaa Kristuksen suuruutta elämässäsi ja tuo mahdottomiin tilanteisiin Jumalan mahdollisuudet.Jumalan puuttuminen asioihin näissä kohdin tuntuu usein yliluonnolliselta.Etsi vaikeissa tilanteissa itsellesi rukoustukea.Rukous avaa ovet Jumalan maailmoihin. Kun Jumala kohtaa sinua vaikeuksissasi, saat tuntea valtavaa rauhaa ja tiedät; sinusta pidetään huolta <3   

Lopuksi innostavaa kuultavaa TV7:lta; Markku Tuppurainen ja sateet lähetä:
http://splashurl.com/nl2exfy


Jumala on luvannut ilmoittaa omilleen tulevista tapahtumista profetioiden kautta. Olen tähän koonnut muutamia, jotka olen kokenut puhtaiksi profetioiksi. Profetiat pitää aina koetella Jumalan Sanaan peilaten. Ne eivät koskaan voi olla ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa.

Kehoituksen sana Suomelle ja uskoville:

Minulle tuli tekstiviesti, jaan sen tässä kaikille: uskova sisar nähnyt Ilomantsin ABC:llä enkelijoukon, ja niiden yläpuolella kaksi enkeliä, joilla oli välkehtivät miekat käsissään. Saanut kehoituksen sanan rukoilla Suomen turvallisuuden ja Putinin puolesta. Tämä on kehotus kaikille uskoville. Lähetä eteenpäin/ Anne. 


Ruutin kirja on ihana kertomus juutalaiseksi kääntyneestä pakananeitosesta, joka voitti maallisen isäntänsä sydämen. Uskon sen olevan profeetallinen kirja, sanoma, joka puhuu meille tänään hyvin voimallisesti. Me voitamme Kristuksen samalla tavalla kuin Ruut voitti Booaksen.
Tämä tarina on kuitenkin enemmän kuin vain historiaa! Paavali kirjoittaa: ”Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailmanaikojen loppukausi on tullut”(1 Kor.10:11).

Ruutin kirja alkaa sanoilla: ”Siihen aikaan kun tuomarit hallitsivat, tuli nälänhätä maahan” (Ruut.1:1). Niinpä israelilainen Elimelek, hänen vaimonsa Naomi ja heidän kaksi poikaansa, Mahlon ja Kiljon, pakenivat Juudasta Mooabiin. Elimelek kuoli siellä ja Naomin kaksi poikaa nai pakanavaimot, Orpan ja Ruutin. He jäivät vielä kymmeneksi vuodeksi Mooabiin.
Mooabissa palveltiin epäjumalia. Se oli pahojen seurakunta, pilkkaajien tyyssija. Mooab, jonka mukaan seutu oli saanut nimensä, oli syntyisin Lootin insestisestä suhteesta kahden tyttärensä kanssa. Nimi Mooab merkitseekin ”aviorikosta”. Hän se viekoitteli Israelin erämaassa ja 24 000 israelilaista kuoli ruttoon.

Jumala kielsi israelilaisia naimasta Mooabin tyttäriä, sillä ”he varmasti taivuttavat teidän sydämenne seuraamaan heidän jumaliansa”(1 Kun.11:2).
Hengen maailmassa sama tapahtuu, kun Jumalan Sanasta on puute: Jumalan kansa kääntyy takaisin maailmaan, antautuu epäjumalanpalveluksen kiusaukseen ja sekaantuu jumalattomien kanssa. Sellainen puute ajaa uskovat muualle etsimään jotakin, joka tyydyttäisi heidän sisäiset tarpeensa.

Tänä päivänä uskovat käyvät kylmiksi ja luopuvat, koska eivät saa mistään oikeata hengellistä ruokaa. He menevät kirkkoon, mutta ruokakaappi on tyhjä. He kuulevat pinnallista saarnaa, ei lihaa, ei elävää vettä, vain viihdykettä. Sanan puute on runsasta juuri Jumalan huoneessa!
Siksi meidän kirkkomme hukkuvat avionrikkomiseen, avioeroihin, rokkiin, epäraamatulliseen psykologiaan, New Age – evankeliumiin. Nuorisomme käyttää huumeita, ja heillä on monia seksikumppaneita. Sanan puute kirkoissa on ajanut heidät Mooabiin, epäjumalanpalveluksen paikkaan. Mooab on paikka, jossa nuoret miehet kuolevat, aivan niin kuin Naomin pojat kuolivat Mooabissa.


Tauno Rantalan saama sanoma
Oli ollut jonkun aikaa sellainen lupaus Herralta, että hän antaa vielä yhden sanoman kauttani Suomen kansalle ja uskoville. Kesken arkitöiden se alkoi tulla 2.4.2003

UUDISTUKSEN SANOMA SEURAKUNNALLENI
Katso kansani!
Sinä olet käynyt hitaaksi kuulemaan minun totuuteni sanomaa. Sinun tulisi ojentautua sen mukaan. Nyt sinä ikään kuin ilottelet sen loisteessa ottamatta siitä vaaria. Te etsitte tilaisuuksia, mitä erilaisempia, erikoisempia, lippujen heilutuksia ja monia muita ulkoisia muotoja. Kun sitä vastoin teidän tulisi pysähtyä kiireisessä elämänne juoksussa, tutkia minun sanaani, hiljentyen edessäni. Silloin Minä pääsisin teille puhumaan itse kullekin, ohjaamaan teitä pyhityselämään ja erottautumaan enemmän minulle.
Minulla, teidän Herrallanne on teille paljon asiaa ja monia tehtäviä. Minä olen nostava teidän keskuudestanne miehiä ja naisia, minun tulellani täytettyjä, jotka Minä varustan sellaisilla armolahjoillani ja voitelullani, joilla he tulevat johtamaan Pyhän Henkeni johtamina tulevaa ja kohta alkavaa herätystä. Silloin Minä tuon esiin heidän kauttansa ne voimalliset teot, joista Minä olen jo aikaisemminkin puhunut.

Älkää luottako ja sydäntänne kiinnittäkö tähän näkyvään tavaraan, rahaan ja pörsseihin. Tällä kaikella te voitte asioida minun valtakuntani työn hyväksi. Mutta jos sydämemme kiinnittyy näihin, silloin ne tulevat teille ansaksi ja paulaksi. Niistä tulee teille kahle, te ette voi olla minun kädessäni ja käytössäni (1. Joh.kirje 2:15). Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Teidän tulee tehdä parannus kaikesta tällaisesta, sillä se todistaa teille sen, ettette rakasta minua, teidän Vapahtajaanne sellaisella rakkaudella kuin tulisi. Minä armahdan ja annan anteeksi kaiken rakkaudettomuutenne, kun nöyrrytte tuomiten ne poispantaviksi. Kun rakkauden tuli syttyy minua kohtaan, te annatte anteeksi kaiken toinen toisillenne, rakastaen toisianne.
Minulla on suuri huoli minun morsiusseurakunnastani ja yksilöistä, kun se on penseyden vallassa. Se ei ole kylmä eikä palava (Ilm. 3:15-16), vaikka Minä tahtoisin tuleni sytyttää palamaan. Olen myös monia sanani saattajia eri maista lähettänyt teidän luoksenne, että minun tuleni syttyisi.
Jotkut ovat ottaneet heidän kehotuksestaan opikseen ja ovat uudistuneet. Minä lähden pian liikkeelle tässä maassa pelastaen suuren joukon ihmisiä, puhuen tälle kansalle ihmein ja tunnusmerkein. Silloin kaikki ne uskovat, jotka ovat uudistuneet antautuvat minun käteeni ja käyttööni. Minä käytän heitä erilaisissa tilanteissa ja tehtävissä.

Te minun omani, jotka ette ole vielä nähneet minun sanastani sitä totuutta, että kaikki
uudestisyntyneet ihmiset ovat samaa Jumalan perhettä, kuninkaallista papistoa, pyhää heimoa ja omaisuuskansaa (1.Piet. 2:9). Teidän tulee nähdä tämä totuus sanastani, jossa Minä sanon, että he yhtä olisivat (Joh. 17:21). Teidän tulee se tunnustaa ja toimia sen mukaan. Minä en ole antanut uhriani vain muutamien puolesta, vaan sama uhri on annettu kaikkien edestä. Kun minun omani yhdistyvät, annan Minä seurakunnalleni suuren voiman ja pelottomuuden.

UUDISTUKSEN SANOMA SEURAKUNTIEN PAIMENILLE JA VANHEMMISTOILLE
(2.Tim. 1:14 ja 1. Tim. 4:12-16)
Jotka olette johtajia ja vastuunkantajia seurakunnissa, teille Minä sanon, Herranne ja Vapahtajanne, teidän itsenne tulee käydä lauman edellä ollen esimerkkinä muille. Jättäkää pois maailmallisuus, tulkaa palaviksi, täyttykää Pyhän Henkeni voimalla, ottakaa vastaan armolahjojani ja antakaa niiden vapaasti vaikuttaa omassa palvelutehtävässänne. Nämä kaikki
auttavat teitä palvelustyössänne niin, että itse ette väsy ettekä ole voimattomia.

Teidän tulee myös antaa tilaa seurakunnissanne toimia niiden, joita Minä suosittelen voiteluni ja armolahjojeni kautta. Antakaa heille mahdollisuuksia tuoda esiin kaikkea sitä tervettä, Sanaani perustuvaa Pyhän Hengen toimintaa armolahjojen, todistusten ym. muodossa. Silloin teidän seurakuntanne alkaa elää ja minun Hengen hedelmäni alkaa tuottaa hedelmää taivasten valtakunnalle. Älkää pelätkö, että teidän arvovaltanne ja johtajuutenne kärsii. Arvovaltanne tulee lisääntymään tällä tiellä. Teitä aletaan rakastaa ja kunnioittaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Tuokaa esiin tervettä Sanan opetusta, jättäkää vitsailut ja juttujen kertomiset pois. Älkää myöskään puhuko pahaa toisistanne nostaaksenne omaa asemaanne. Minä Herra lupaan Sanassani, jos sinä tuot esiin jaloa etkä arvotonta, saat sinä olla minun suunani (Jer. 15:19).

Jättäkää myöskin puheestanne pois tämän maailman järkiviisaus. Eikö Jumala ole tehnyt tämän kaiken hullutukseksi!
Ottakaa kaikessa ohjeet minulta, sillä Minä, teidän Vapahtajanne olen tullut teille viisaudeksi, vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi. Kunnioittakaa toisianne, pitäkää toista parempana kuin itseänne.
Tehkää myös parannus rahanahneudesta, jotka siihen olette kietoutuneet. Minä, Herra, joka olen teidät kutsunut, pidän teidän tarpeistanne huolen.


Pitkää kuria ja järjestystä seurakunnassani, älkääkä antako myöskään vieraiden oppien tunkeutua seurakuntaan kirjallisuudenkaan muodossa. Olkaa selvillä, millaista oppia seurakunnissanne tarjolla olevat kirjat ja lehdet sisältävät. Varoittakaa noituudesta, horoskoopeista, judosta, karatesta, myös vyöhyketerapiasta, spiritismistä, akupunktiosta ja Steiner-kouluista. Varoittakaa televisio-ohjelmista, videofilmeistä, pornokuvista, älkääkä itsekään olko niihin osallisia. Taistelkaa puhtaan opin ja Herralle erotetun elämän puolesta. Silloin te voitte rauhoittaa sydämenne minun edessäni ja saatte elää Jumalan tekojen keskellä. Sitten kun tulette minun ilmestymiseni päivänä kasvojeni eteen, te ette tarvitse häveten tulla ja saatte täyden palkan minun haavoitetusta kädestäni, sanoo seurakunnan Herra, Jeesus teille. Vaikka Minä, teidän Herranne olen antanut nuhteen sanan, niin ei se kuitenkaan teihin kaikkiin sovellu, sillä teidän joukossanne on tunnollisia työni tekijöitä, jotka olette kilvoitelleet Sanaani noudattaen. Mutta tämä nuhtelu on rakkauden sanoma minun rakastavalta sydämeltäni, että te ymmärtäisitte kääntyä parannuksessa minun puoleeni ja pääsette suuremmista siunauksista osalliseksi tullessanne vapaiksi uudistavan armoni ja vereni puhdistavan voiman kautta.

UUDISTUKSEN SANOMA SUOMEN KANSALLE
Katso kansa, joka olet saanut sellaisen armon minun edessäni, että olen luvannut herätyksen tähän maahan. Sinun tulee kääntyä minun puoleeni kokosydämisesti hyljäten tuomiten pois elämästänne kaikki paha meno ja syntielämä. Minulta teidän Herraltanne se tulee, Minä annan siihen voiman, kun te käännytte minun puoleeni parannuksessa. Minä annan synnit ja pahat teot anteeksi puhdistaen verelläni. Samalla Minä annan voiman uuteen elämään. Älkää puhuko pahaa toisistanne, älkääkä myöskään kadehtiko toistanne.
Minä lähden liikkeelle hyvin pian. Te, jotka tahdotte olla minun kädessäni ja käytössäni, tulkaa minun eteeni kodeissanne. Kun te tulette kokosydämisesti, silloin Minä teidän Herranne valtaan teidät pyhyydelläni ja voimallani. Te viette kantaen astioissanne Minun voimaani myös tilaisuuksiin ja seurakuntiinne. Niistä paikoista tulee minulle pyhitettyjä tilaisuuksia.

Silloin Minä alan toimia ennen näkemättömällä ja kokemattomalla tavalla. Minä ojennan auttavan käteni pyörätuoleissa olevia kohden. Ne tulevat nousemaan. Monenlaisissa vaivoissa ja raihnaisuuksissa olevia Minä parannan. Pimeyden henkivaltojen sitomia Minä vapautan. Noituuden ja okkultististen henkien vallassa olevat vapautuvat. Salasynneissä elävät huutaen tekevät parannusta. Myös sairaaloista kuolevia potilaita tuodaan rukoiltavaksi, Minä armahdan ja parannan heidät. Syöpäsairaat ja AIDS -potilaat tulevat terveiksi, kasvaimet lähtevät. Jopa epämuodostuneita jäseniä tehdään uudeksi. Riivaajat lähtevät huutaen pakoon Hänen kirkkauttansa, jolla on
kaikki valta
.
Yhden henkilön tulen nostamaan tässä maassa aivan kuin auran kärjeksi. Toiset tulevat hänen jäljessään ja kanssaan. Hän on kovat koulut käynyt läpi. Hänet olen koetellut. Hän ei ota mitään kunniaa itselleen. Minä itse olen hänet valinnut. Älkää mielessänne nostako häntä sen erikoisempaan asemaan kuin ketä muuta tahansa, mitä Minä käytän. Mutta hän on Minun valitsemani siihen tehtävään. Hän itsekin sen tietää, että tämä on Minun valintani.
Silloin myös herätetään muutamia kuolleita todistukseksi tälle epäuskoiselle sukukunnalle, että meillä on Vapahtaja, joka on elävien ja kuolleitten Herra. Myös hallitusportaista Minä pelastan ja muita virkamiehiä ja naisia. Kun Minä näin voimallani ja pyhyydelläni lähden liikkeelle, pelastuu paljon ihmisiä tässä maassa ja muualla. Näin valittujen luku tulee täyteen. Silloin Minä tulen pilviin ja ilmestyn pelastukseksi omalle morsiusseurakunnalleni kohottaen sen pois maan päältä. Te saatte,
Minun omani, olla aina minun kanssani, sanoo Jeesus, teidän Herranne ja Vapahtajanne.

Muistiin merkinnyt: Tauno Wilhelm Rantala, Espoossa 2.4.2003.
Ilmestyskirja toteutuu, katso tämä linkki. 

Maailman ensimmäinen rahansiirto ihmiseen tehdään Suomessa

Tässä on jo seuraava askel tulevan petovallan luomiseen,
jonka alaisuuteen kaikki valtiot maailmassa tullaan alistamaan.
Emme ole lopunajoista enää kovin kaukana, ja erittäin surullista
on, että Suomi tulee olemaan edelläkävijä petovallan kokeiluissa.
Raamatussa on ennustus tästä petovallasta ja sen merkistä:

Joh. Ilm. 13:16-17 (1933/38) "...Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,
ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku

Joh. Ilm. 13:17-18
"Kenenkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku ja se luku on kuusisataakuusikymmentäkuusi."

Maailman ensimmäinen rahansiirto ihmiseen tehdään Suomessa


Dangerous Things -yrityksen valmistama siru perustuu NFC (Near Field Communication) –teknologiaan.
Tulevaisuudessa käteen voi syöttää vaikkapa bussikortin, passin, ajokortin, avaimet ja luottokortin.

Myymälä 2015 -tapahtumassa on luvassa huomenna historian havinaa, kun Bittiraha.fi:n toimitusjohtaja Henry Brade lähettää matkapuhelimella rahaa Digital Health Solutionsin toimitusjohtajan Pekko Vehviläisen käteen. Kyseessä on ensimmäinen kerta maailmassa, kun ihmisessä olevaan mikrosiruun siirretään rahaa.
Vehviläisen käteen joulukuussa asennettuun mikrosiruun on tallennettu hänen bitcoin-lompakkonsa tiedot.
Maksuteknologia perustuu BitPay-yrityksen teknologiaan ja palveluun, jota Suomessa edustaa Bitcoinkaupat.com. Maksamiseen soveltuvan teknologian toimittaa Bittiraha.fi.
Mihin käsirahaa ja käsisiruja sitten tarvitaan?
Vehviläinen muistuttaa, että lemmikeillä on ollut tunnistesiruja ihon alla jo parikymmentä vuotta.
”Tämä on muistisiru, johon voi kirjoittaa tai lähettää dataa, kuten tässä tapauksessa nfc-teknologialla. Tulevaisuudessa käteen voi periaatteessa syöttää vaikkapa bussikortin, passin, ajokortin, avaimet ja vaikka luottokortin”, hän visioi.
”Sirun käyttö yleistynee vasta kymmenen vuoden kuluttua, mutta olisi todella mielenkiintoista testata sirua jo nyt esimerkiksi juuri bussiliikenteessä.”
Vehviläinen muistuttaa, että kyse on myös turvallisuudesta: biohakkerointi yleistyy ja toisaalta kädessä oleva virtuaalilompakko kulkee aina mukana. Siitä ei käyttäjän huomaamatta voi viedä rahaa tai tietoja.
Vielä Vehviläinen ei voi käyttää kättään maksamiseen, mutta sirulle voi jo lähettää rahaa ja sitä voi käyttää netin kautta.
”Yhdysvalloissa Dangerous Thingsin perustaja säilöö sirussa kotiavaimiaan ja avaa kädellään myös tietokoneen. Noin tuhannella ihmisellä on tiettävästi siruja, ja valtaosa heistä käyttää sitä esimerkiksi juuri avaimina”, Vehviläinen kertoo.
”Muu käyttö on lähinnä jonkun sovelluksen avaamista matkapuhelimessa. Kun kosketat kättä, haluttu sovellus matkapuhelimessa aukeaa. Näin voi helposti esimerkiksi soittaa tiettyyn numeroon. Kun autossa koskettaa telineessä olevaa matkapuhelinta, soitto käynnistyy ja puhut suoraan hands-freehen.”
Siru on noin 12 millimetriä pitkä, kaksi millimetriä paksu ja se maksaa noin sata dollaria.
”Asennus tuntui pieneltä nipistykseltä eikä siru ole haitannut mitenkään edes kamppailulajien harrastusta”, Vehviläinen kertoo.

"Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus." ~ Matteus 24:27

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Ajatuksesi ovat minulle tärkeitä.